Motion 8: Utredning av indirekta val

Av Jan Erik Amilén 13 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter lämnar in 50 motioner till årets kyrkomöte (av totalt 158). Imponerande!

Motionen som numrerats som nr 16 är skriven av Berth Löndahl och Leif Nordlander. Motionen handlar om att utreda indirekta val till stifts- och kyrkomötesnivån. Motionen kan hämtas genom att klicka här.

Ur texten:

Ända fram till år 2000 var det indirekta val för stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Processen var enklare och billigare men framför allt var indirekta val ett uttryck för Svenska kyrkans grundläggande organisation – att församlingen utgjorde basen.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att tillsätta en utredning för att pröva möjligheten av indirekta val på stifts- och nationell nivå.

Kommentar på bloggen:

Ytterligare fler motioner har lämnats in med motsvarande innehåll. Bl.a. står POSK och Frimodig kyrka eniga i att se indirekta val som en fördel. Även ledamöter ur andra nomineringsgrupper lägger samma förslag.