Skapelsen, tro och förvaltarskap

Av Jan Erik Amilén 12 January 2017 om: Okategoriserade

Miljöfrågor är viktiga för Svenska kyrkan. Såhär skriver vi:

**

Gud har i stor kärlek skapat världen och allt den rymmer. Han har anförtrott åt oss människor att förvalta den på bästa sätt, intill den dag Jesus kommer åter. Detta förtroende har vi brutit och istället våldfört oss på skapelsen. Denna brist på respekt och vördnad gentemot det skapade har uppmärksammats alltmer på senare tid, men fortfarande tycks många inte riktigt vilja se hur allvarlig situationen i världen verkligen är. I Svenska kyrkans uppdrag ingår att visa på den kristna förvaltarskapstanken gentemot skapelsen. Därför vill Frimodig kyrka att Svenska kyrkans arbete – lokalt, nationellt och internationellt – ska präglas av hänsyn till klimat, hållbar utveckling och en rättfärdig fördelning av jordens resurser.