Tro, hopp och stordrift

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Eftermiddagens seminarier är i tre olika lokaler i Lunds centrum: Domkyrkoforum, Filippi och EFS-kapellet. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

En av de medverkande seminarieledarna är kulturjournalisten Sofia Lilly Jönsson, som bevakar Svenska kyrkan. Sofia är en mycket uppmärksammad debattör och opinionsbildare, som dock inte är medlem i Svenska kyrkan. Hon är synnerligen aktiv på sociala medier, länkad och citerad. Detta gör henne till en mycket viktig röst i kyrkodebatten!

Sofias seminarium med rubriken ”Tro, hopp och stordrift” hålls vid två alternativa tillfällen under dagen:
Kl. 13.30 på Filippi
Kl.14.25 i EFS-kapellet

Rubriken är stimulerad av hennes artikel i tidskriften Fokus hösten 2016. Länk: http://www.fokus.se/2016/10/tro-hopp-och-stordrift/

Sofia har alltså gjort sig känd som en klarsynt kritiker av företeelser inom Svenska kyrkan. En del av detta hittar man i tidskriften Evangelium, där Sofia är chefredaktör. Hon medverkar också regelbundet i Svenska Dagbladet.
Vi gläds över att Sofia Lilly kommer till Lund, och ser fram emot ett seminarium om Svenska kyrkans identitet, nerslag bland de aktuella kyrkliga debattämnena och ett samtal om kyrkokritiken i en tid då mycket står på spel.