Förnyelse – kokt på tradition!

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Eftermiddagens seminarier är i tre olika lokaler i Lunds centrum: Domkyrkoforum, Filippi och EFS-kapellet. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

En av de medverkande seminarieledarna är Maria Löfberg, som varit och är en mycket aktiv röst på bl.a. sociala medier i frågan om det nya handboksförslaget (HBF17) för Svenska kyrkan.

Marias seminarium med rubriken ”Förnyelse – kokt på tradition!” hålls på Filippi kl. 15.55.

Maria är en flitig och prisad kompositör, organist och körledare med bl.a. en Master of Fine Arts (Göteborg 1997).  Under året från påsk till påsk 2015-2016 komponerade Maria musiken till en av Bertil Murray nyskriven psalm per helgdag i kyrkoåret, ”Veckans psalm”. Maria samlar sin musik i Septema. http://www.septema.com/ 

Marias röst med kritik av musikens kvalitet i förslaget har skapat förtroende i breda kretsar. Maria tog initiativ till en namninsamling för att undersöka kyrkomusikernas samlade bedömning av handboksförslaget.  Som en mycket medveten och aktiv kyrkomusiker har Maria Löfberg varit tydlig i sin kritik av handboksarbetet, bl.a. på Facebook. (Diskussionsgrupp om kyrkohandboksarbetet)

Maria har, i samband med försöksperioderna kring handboken som är under bearbetning, anlitats som talare med fokus på den kyrkomusikaliska aspekten av handboksarbetet. Under fredagen 31 mars är Maria deltagare i samtal om just detta, inbjuden av Frimodig kyrkas grupp i kyrkomötet.

Föredraget i Lund kommer att handla om en positiv väg framåt, trots handbok och trots att kyrkan styrs av sekulärpolitiska partier istället för att ledas av teologer. Med musiken som hjälp!

Vi är glada att Maria vill medverka i Lund.