Flerspråkighet

Av Jan Erik Amilén 15 January 2017 om: Okategoriserade

Det är ett lutherskt arv att få lyssna till Guds ord på sitt eget språk.

**

Församlingarnas möjlighet att fira gudstjänst och erbjuda kyrkliga handlingar och själavård på nationella minoritetsspråk behöver stärkas och eventuellt måste delar av det operativa ansvaret återgå till stiften. Vid behov, t.ex. i samband med personalrekryteringar och fortbildning för präster och diakoner, bör stiften aktivt bistå församlingarna med flerspråkig kompetensförstärkning.

Frimodig kyrka vill att kyrkan särskilt prioriterar barn och unga genom att integrera flerspråkigheten i befintlig verksamhet bland barn, konfirmander och unga vuxna. Genom att ge barn och unga en självklar plats förbättrar vi deras situation i kyrkan och i samhället.

Ett särskilt fokus ska riktas på urfolk (ursprungsfolk), nationella minoriteter och teckenspråkiga.  En beredskap från kyrkan att möta stora invandrargrupper med evangeliet på deras eget språk är också viktigt.