Burells bidrag om högerextremismen

Olle Burell, med erfarenhet från kyrkomötet, ger ett intressant bidrag såhär i valspurten. Upplagt på Facebook den 14/9 kl. 15.43. Återges här:

I morse fick jag chans att debattera i P1 Morgon om det viktiga vägval som Svenska kyrkan står inför; antingen ökad öppenhet och inkludering eller främlingsfientlighet och exkludering. Om du har rödgröna värderingar, rösta på S, VISK eller MPSK. Om du är allmänborgerlig, rösta på C, ÖKA, FISK eller möjligtvis POSK. Är du konservativ men demokrat, rösta på BA, KR eller POSK. Huvudsaken vi hjälps åt att trycka tillbaka Sverigedemokraternas och Frimodig kyrkas högerextrema offensiv!

Frimodig kyrka vill börja med att tacka för begreppet “offensiv”. Naturligtvis har vi en valrörelse efter vår förmåga, inte alls så imponerande som andra, förstås! På detta inlägg följer ett antal kommentarer på Facebook, vilka återges i urval (den intresserade kan själv läsa samtliga kommentarer):

Emma Hedlundh: Nog är det väl magstarkt att kalla FK för högerextrema?!

Olle Burell: Extremt högerkristna är man väl om man företräder abortmotstånd, kvinnoprästmotståndarromantik, homofobi och motstånd till religionsdialog?

Emma Hedlundh: Högerextrem är ändå ett ord som i dag för tankarna åt andra håll än att vara högerkristen.

Svar på detta ges inte av Olle Burell. Andra kommentarer av andra personer har medvetet utelämnats, men kan enkelt studeras här. Nästa “dialog” under posten ges av Samuel E Lilja som ingår i Frimodig kyrkas riksstyrelse. Samuel skriver som privatperson, men företräder naturligtvis Frimodig kyrka och är “partisk”.

Samuel E Lilja: Dessa frågor går inte att placera in i en höger-vänsterskala.
Men vi kan ta frågorna en och en.
Abortfrågan – Vad jag kan se har Frimodig Kyrka (FK) skrivit en motion för ett par år sedan om detta. Där yrkades bland annat: “Kyrkomötet beslutar att Svenska Kyrkan tar tydlig ställning för att abortfrågan handlar om “två skyddsvärda individer” och att man tar avstånd från talet om “ett liv i vardande”, då detta innebär ett relativiserande av människovärdet.” Inget motstånd men man ville lyfta denna svårt och komplexa. FK skriver vidare på sin hemsida: “Vi har ingen samlad hållning om aborter..” Jag tycker Olles slutsats är fel.
Kvinnoprästmotståndarromantik – Vad exakt är det? På FK:s listor finns flertalet präster som är kvinnor. Det FK vill se är en försoning i en fråga som skadat människor på båda sidor i denna fråga i vår kyrka. Är det fel att vilja se försoning? Vad är romantiken i detta? Jag tycker Olles slutsats är fel.
Homofobi – FK anser i likhet med den största delen av kristenheten att äktenskapet är mellan man och kvinna. Vi har ingen åsikt om det juridiska äktenskapet, eller om huruvida homosexuella par, eller för den delen polyamorösa, ska särbehandlas i äktenskapsbalken i Sveriges lag, vi har bara åsikter om det kyrkliga äktenskapet. Frimodig kyrka tar avstånd från alla former av hat och förakt utifrån sexualitet och vill att Svenska kyrkan frimodigt skall välkomna människor in i kyrkans liv och själavård, oavsett sexuell läggning. Extremt? Jag tycker inte det. Definitivt inte högerextremt. Jag tycker Olles slutsats är fel.
Motstånd till religionsdialog – Från FK:s hemsida. “Alla människor, oavsett religionstillhörighet, är skapade av Gud och lika mycket värda. Kyrkan har inget monopol på godheten utan ska där så är möjligt samverka med alla människor av god vilja. Religionsdialog kan därför vara ett värdefullt verktyg i arbetet för att främja förståelse mellan människor och kulturer. Respekt och tolerans mot den andres trosövertygelse är grundläggande. Samtidigt måste kyrkan alltid våga uttala ett tydligt stöd till förföljda kristna.” Olles slutsats är definitivt fel.

I övrigt kan jag hänvisa till https://frimodigkyrka.se//ar-frimodig-kyrka-en-del-av-den…/

Länken går till en bloggpost från Frimodig kyrka: “År Frimodig kyrka en del av den kristna högern”

Olle Burell: Samuel, jag önskar att jag kunde ta lika lätt som du på Frimodig kyrkas agenda. Efter att ha suttit i kyrkomötet i 15 år och lyssnat till vad olika FK-ledamöter sagt i talarstolen måste jag dock konstatera att den nomineringsgruppen inrymmer, och hyllar, åsikter som är extrema. Extremt osympatiska, extremt ojämställda och extremt människoförnedrande. Insikten om att Sverigedemokraterna, med sina nazistiska rötter, är en fara för både Svenska kyrkan och vårt demokratiska Sverige, lyser helt med sin frånvaro. Tvärtom har FK-ledamöter vid upprepade tillfällen gjort gemensam sak med SD och sällar sig därmed till en högerextrem rörelse. Det är farligt och det måste bekämpas.

Samuel E Lilja: Tack för svar!
Kan du ge något konkret exempel på FK:s högerextremism?

Olle Burell har inte kommenterat detta.

Samuel E Lilja: Dessa frågor går inte att placera in i en höger-vänsterskala. [Samuels inlägg i debatten finns i tråden två gånger.]
Men vi kan ta frågorna en och en.
Abortfrågan – Vad jag kan se har Frimodig Kyrka (FK) skrivit en motion för ett par år sedan om detta. Där yrkades bland annat: “Kyrkomötet beslutar att Svenska Kyrkan tar tydlig ställning för att abortfrågan handlar om “två skyddsvärda individer” och att man tar avstånd från talet om “ett liv i vardande”, då detta innebär ett relativiserande av människovärdet.” Inget motstånd men man ville lyfta denna svårt och komplexa. FK skriver vidare på sin hemsida: “Vi har ingen samlad hållning om aborter..” Jag tycker Olles slutsats är fel.

Kvinnoprästmotståndarromantik – Vad exakt är det? På FK:s listor finns flertalet präster som är kvinnor. Det FK vill se är en försoning i en fråga som skadat människor på båda sidor i denna fråga i vår kyrka. Är det fel att vilja se försoning? Vad är romantiken i detta? Jag tycker Olles slutsats är fel.

Homofobi – FK anser i likhet med den största delen av kristenheten att äktenskapet är mellan man och kvinna. Vi har ingen åsikt om det juridiska äktenskapet, eller om huruvida homosexuella par, eller för den delen polyamorösa, ska särbehandlas i äktenskapsbalken i Sveriges lag, vi har bara åsikter om det kyrkliga äktenskapet. Frimodig kyrka tar avstånd från alla former av hat och förakt utifrån sexualitet och vill att Svenska kyrkan frimodigt skall välkomna människor in i kyrkans liv och själavård, oavsett sexuell läggning. Extremt? Jag tycker inte det. Definitivt inte högerextremt. Jag tycker Olles slutsats är fel.

Motstånd till religionsdialog – Från FK:s hemsida. “Alla människor, oavsett religionstillhörighet, är skapade av Gud och lika mycket värda. Kyrkan har inget monopol på godheten utan ska där så är möjligt samverka med alla människor av god vilja. Religionsdialog kan därför vara ett värdefullt verktyg i arbetet för att främja förståelse mellan människor och kulturer. Respekt och tolerans mot den andres trosövertygelse är grundläggande. Samtidigt måste kyrkan alltid våga uttala ett tydligt stöd till förföljda kristna.” Olles slutsats är definitivt fel.
I övrigt kan jag hänvisa till https://frimodigkyrka.se//ar-frimodig-kyrka-en-del-av-den…/

Olle Burell har inte kommenterat detta.

Samuel E Lilja: Och att insinuera att FK inte skulle vara demokratiska är ju så heltokigt att det knappt behöver nämnas. En uppmaning till er alla är att tänk själva och försök se bortom propagandaretoriken.

Olle Burell har inte kommenterat detta (inom 16 timmar, men efter tidpunkten för denna bloggpost kan tråden på Facebook naturligtvis komma att förlängas).Vill du gå till Olle Burells Facebooksida, klicka här. Alla fetstilsmarkerade delar har gjorts för denna redovisning av Frimodig kyrka.

Redovisningen ovan kommenteras inte vidare. Samuel E Liljas kommentarer står han själv för, men är tillräckliga. (Jan Erik Amilén, ordf.)