Motion 18: Lathund för församlingsbildning

Av Jan Erik Amilén 14 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter i Kyrkomötet är verkligen aktiva. I år lämnas 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Dan Sarkar skriver:

En av tankarna med strukturutredningen var att det skulle bli lättare att skapa små enheter, dvs att bilda nya församlingar. I verkligheten har detta ännu inte kommit till stånd.

För att uppfylla strukturutredningens intentioner om ökad närhet, behöver kyrkostyrelsen ta fram en lathund som kan hjälpa pastoraten att enkelt bilda nya, mindre församlingar.

Motionen (nr 38) kan du hämta genom att klicka här.

Förslag:
Kyrkomötet beslutar att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att ta fram en lathund för församlingsbildning.