Svenska kyrkans tillgångar

Av Jan Erik Amilén 10 January 2017 om: Okategoriserade

Svenska kyrkan anses “rik” i ekonomiskt hänseende. Men är kanske samtidigt fattig i någon betydelse och rik främst på personal, ideella krafter och medlemmar.

**

Kyrkans viktigaste tillgång är människor som lever i tro på Jesus Kristus och hämtar kraft i bön och gudstjänst. Det minskande antalet medlemmar innebär att Svenska kyrkan i framtiden kommer att få en försämrad ekonomi. Därför är det viktigt att vi planerar för detta. Den nationella nivån och stiften är nödvändiga resurser i detta arbete, men arbetet måste framför allt göras i församlingarna, och behöver få växa fram underifrån. Varje församlings egenart skall tas på största allvar.

Frimodig kyrka anser att Svenska kyrkan måste lämna det kyrkokommunala tänkandet och inse att man nu verkar inom den frivilliga sektorn i samhället. Som ett exempel på detta vill Frimodig kyrka att arvodena till de förtroendevalda avskaffas. Att vara förtroendevald är en gåva med vilken man tjänar församlingen. Lekfolket är en ovärderlig resurs i allt kyrkans arbete. Fler uppgifter i församlingarna kommer framöver att utföras som ideellt arbete. Detta innebär dock inte att vi kan vara utan anställda. De anställda är oumbärliga inspiratörer och organisatörer för de ideellt arbetande.

Kyrkans stora ekonomiska tillgångar ska förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Resurserna skall satsas framför allt på kärnan i kyrkans uppdrag, alltså gudstjänstfirande (inklusive kyrkliga handlingar), undervisning samt utövande av diakoni och mission. Verksamhet som ligger utanför detta måste vi vara beredda att skala bort. Vi tror att där aktiva människor får inflytande och vill vara med och påverka, där växer både antalet medlemmar och tillgångarna!