Motion 35: Acklamationen efter instiftelseorden

50 motioner (av totalt 158) till årets Kyrkomöte kommer från Frimodig kyrka. Imponerande!

Kjell Petersson, Berth Löndahl och Leif Nordlander undertecknar motion om nattvarden (nr 67) som du kan läsa genom att klicka här.

I handboksförslaget uttrycks detta:

Stort är trons mysterium

Motionärerna vill att som ytterligare alternativ till acklamationen tillförs:

Trons mysterium

Detta är trons mysterium