Om musikens betydelse

Av Jan Erik Amilén 21 January 2017 om: Okategoriserade

Musik är en Guds gåva, till glädje för många. Kyrkomusiken är ett verktyg för att sprida evangeliet. Läs våra tankar om detta, en av våra längsta texter till våra profilfrågor.

**

Evangeliet förkunnas inte bara med ord. Musiken har alltid varit en naturlig del av kyrkans liv. Genom ett mångfacetterat tonspråk når evangeliet in i skilda kulturer och var och en ges möjlighet att tillbe Gud utifrån sina förutsättningar. Kyrkans tvåtusenåriga tradition rymmer många musikaliska skatter samtidigt som varje tid kan ge ytterligare bidrag till denna skattkammare.

Karaktäristiskt för kyrkans musik är att den, oavsett genre eller tidsepok, kan kännas igen på att den är den troendes bön eller lovsång till den Gud som kyrkan i alla tider bekänt som den treenige Guden.

Om detta av Anden ledda bönens språk går att känna igen eller inte, är en viktig fråga vid val av musik till gudstjänsten. Vi vill här hänvisa till kritiken av kyrkohandboksförslaget 2016/2017.

I församlingens verksamhet bland barn och unga är musiken en ovärderlig resurs. Babysång, barnkör, lovsångsband och konfirmandmusikaler är exempel på musikens möjligheter att synliggöra evangeliet till unga människor.

Det är hela församlingens uppdrag att med musik och sång lovsjunga Gud men i Svenska kyrkan är kyrkomusikern den som har ett övergripande ansvar att samordna och utforma församlingens musikliv.

Han eller hon har en särskild kompetens i att förvalta det rika musikaliska arvet och hitta rätt balans mellan olika tonspråk. I sitt uppdrag att leda församlingens lovsång och tillbedjan kan musikern med sin kunskap också inspirera och leda andra grupper av instrumentalister och sångare. Dessa sammanhang, inte minst körövningarna, ger möjlighet för medlemmarna att själva fördjupas i Guds ord. Det är viktigt att både sångare och musiker, inom ramen för sin övning och medverkan, själva ges möjlighet att växa i tron.