Motion 39: Hur den helige Ande benämns

I år lämnar Frimodig kyrkas ledamöter in 50 motioner (av 158) till Kyrkomötet. Imponerande!

Kjell Petersson och Leif Nordlander invänder mot blandningen av begreppen ”den heliga Anden” och ”den helige Ande” så som sker i handboksförslaget. Detta behöver belysas, och tills vidare bör ”den helige Ande” alltid anges som ett av alternativen.

Motionen (nr 71) kan du läsa om du klickar här.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar

  1. att kyrkostyrelsen låter utreda de läromässiga och ekumeniska implikationerna av den nya benämningen på den helige Ande.
  2. att den trinitariska formuleringen från handboken 1986 (”I Faderns och Sonens och den helige Andes namn”) får användas i den nya handboken.