Motion 15: Handlingsplan för bättre förankring vid omarbetning av kyrkans böcker

Av Jan Erik Amilén 14 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter är flitiga. Till årets kyrkomöte har 50 motioner skrivits (av totalt 158). Imponerande!

Dan Sarkar skriver (i motion nr 35) om att ta lärdomar från arbetet med handboken vid kommande omarbetningar av t.ex. Psalmboken. Motionen kan du ladda ner genom att klicka här.

Ur texten:

Det är svårt att beskriva ordet katastrof som ett överord när det gäller hur arbetet med den nya kyrkohandboken fungerat.

En sådan strid till har kyrkan inte råd med. Kyrkostyrelsen måste därför ta fram en handlingsplan för hur framtida arbete skall bedrivas för att få en bättre förankring.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att ta fram en handlingsplan för bättre förankring vid omarbetning av kyrkans böcker.