Förhållandet mellan pastorat och församling (motion 32)

Berth Löndahl är en flitig motionär. I denna motion ges exempel på att församlingens betydelse förminskats till förmån för den överliggande pastoratsnivån. ”På flera punkter skulle en förändring vara önskvärd för att inte lokalt förlora i initiativkraft och samhörighet, närhet och samverkan, för att nu använda strukturutredningens egen titel”, skriver Berth i sin motion.

Förslag till beslut:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera en förändring, så att ordförande i församlingsråden tillsätts av församlingsrådet självt och att församlings-råden har att tillsammans med kyrkofullmäktige godkänna församlingsinstruktionen.

Du kan ladda ner motionen genom att klicka här.