Pastoralteologisk utbildning vid Johannelunds teologiska högskola (motion 24)

Av Jan Erik Amilén 28 August 2018 om: Okategoriserade

Kjell O Lejon, Frimodig kyrka, motionerar här tillsammans med Sven Gunnar Persson (POSK), Leif Nordenstorm (FiSK) och Torbjörn Aronsson (KR). Det är något extra fint med samarbete!

Motionens förslag sammanfattas i följande förslag till beslut:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillse att den pastoralteologiska prästutbildningen vid Johannelunds teologiska högskola återigen till fullo godkänns som komplett pastoralteologisk prästutbildning för tjänst som präst i Svenska kyrkan.

Vill du läsa hela motionen kan du klicka här.