Prioriteringar

Av Jan Erik Amilén 14 March 2017 om: Okategoriserade

Magnus Nilsson är ledamot i stiftsstyrelsen i Lund. Detta inlägg är kopierat med hans tillåtelse. Läs och gläds över att det finns frimodiga röster! Vem som väljs gör skillnad!!

**

Vi arbetar nu i Lunds stift med att formulera prioriteringarna för 2018-2021.

Man kan naturligtvis formulera dem på olika sätt och jag inser att det är ingen lätt uppgift för den som skall göa det.

Som styrelseledamot i Lunds Stiftsstyrelse, representant för Frimodig Kyrka och med utgångsläge i hur jag ser behoven av prioriteringar, har jag försökt sammanfatta det i tre punkter enligt nedan:

Förslag på prioriteringar 2018-2021 Lunds stift:

Generellt skulle jag önska att våra framtida prioriteringar och visioner präglades mer av kyrkans ärende och herre.
Att vi kan lägga en tid bakom oss som bestått av ganska långa diskussioner om sammanläggningar, organisationsformer, medlemsflykt, krympande ekonomier, mm.
Och istället tala mer om kyrkans unika ärende och hur vi mer kan leva i trohet till och efterföljelse av kyrkans Herre, Jesus Kristus.

Inget av detta jag sammanfattat nedan är nytt, det är hämtat ur kyrkoordningen och det som vi redan arbetat fram.
Som ett stöd för min egen tanke har jag samlat ihop det under tre punkter.

Bra uttryckt och sammanfattat i inledningen till andra kap i kyrkoordningen;
…att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas …

1. Jesus, kyrkans Herre
Jag tror att Sv kyrkans framtid beror på att vi förkunnar Jesus Kristus, så att människor kommer till tro.
Och att vi ägnar mycket tid åt bön, överlåtelse och tillbedjan.
Med Jesus, både i centrum, men också i täten för kyrkans rörelse.

2. Gudstjänst, församlingens puls och centrum
Vi behöver mycket av uppmuntran, inspiration och undervisning i hur vi firar gudstjänst med predikan, förbön, lovsång och tillbedjan, så att människor kommer till tro på Kristus.
Och att pulsen blir tydlig;
-från gudstjänsen och gudsmötet ut bland människor i deras vardag, att i ord och handling vara evangelium.
-och från vardag och arbete, med ytterligare några fler gudslängtande medmänniskor vid vår sida, in i gudstjänsten och gudsmötet!

3. Lärjungaskap, efterföljelse och ledarskap
Vi behöver uppmuntra unga människor, som själva kommit till tro och som lever i bön och gudstjänstfirande att fördjupa sig i Bibeln, den kristna tron och ledarskap i församlingen.
Och vi behöver som enskilda församlingar följa och bära dem ända fram till vigning och tjänst som präster, lärare och herdar i våra församlingar.
Vi behöver uppmuntra och stödja församlingar att både ta större ansvar och ge dem större möjligheter att kalla och bära fram sina präster, lärare och herdar.
Och vi behöver uppmuntra och stödja alla i församlingen till efterföljelse, i både ord och handling.