(S)-kyrkopolitiker petas på kyrkovalsedeln (?)

Av Jan Erik Amilén 16 March 2017 om: Okategoriserade

Debattartikel av Marcus Häggström, Söderhamn, publiceras här. Frimodig kyrka finner debattartikeln principiellt intressant, särskilt nu i nomineringstider.

Så enkelt kan “Partiet” göra en person till persona non grata, om man inte underordnar dig “Partiet” – t.o.m. om effekten drabbar Svenska kyrkan. Vem tror att partipolitiken är en fördel för Svenska kyrkan??

Nomineringen som debattartikeln belyser är vid publiceringen inte slutgiltigt avgjord.

**

Den socialdemokratiska internkulturen och förhållande till  kyrkopolitiken har satts i blixtbelysning efter händelser i Gästrikland. Händelsen har öppet har gått att följa på Facebook i kyrkopolitikernas profil.
Det handlar sammanfattningsvis om en tidigare tämligen högt uppsatt f.d. regionpolitiker, kommunfullmäktigepolitiker  och aktiv kyrkopolitiker som har satts i skamvrån efter att han agerat självständigt i en helt annan fråga. Den utlösande orsaken  är att han öppet tagit ställning för två föräldrars kamp mot socialtjänsten rörande ett omhändertagande. Hur det förhåller sig med sakförhållandena kan vi låta vara osagt men Kammarrätten har hittills ställt sig på föräldrarnas sida mot socialnämndens beslut.
Hur som helst är, eller var, han av valberedningen placerad som nummer 1 på socialdemokraternas lista  till kyrkofullmäktige. Men efter hans öppna ifrågasättande av socialnämndens beslut reagerade  den lokala arbetarekommunen. Dess styrelse går nu in och ”yttrar” sig över valberedningens förslag och föreslår att han ska flyttas till sista och i praktiken icke-valbar plats, frågan avgörs slutligt kommande söndag (läs 20 mars 2017).
Det intressanta är när arbetarekommunens ordförande går in och argumenterar i frågan.  Denne menar att hela den socialdemokratiska styrelsen anser att kyrkopolitikern  förbrukat sitt förtroende gentemot andra förtroendevalda (läs socialdemokrater) genom att på egen hand agera till stöd för föräldrarna
och mot socialnämndens beslut. Samtidigt har han mage att säga att alla får tycka som man vill.
Tydligare än så här kan väl knappast bli, sammanblandningen av det socialdemokratiska partiet och offentliga myndighetsorgan respektive Svenska kyrkan.
Partiet med stort P styr överallt och Gud nåde den som går det emot….

Marcus Häggström
Söderhamn