Jesus är Vägen, Sanningen och Livet!

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Förmiddagen kl. 10-12 är i Sankt Laurentiikyrkan. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

Förmiddagens tredje föredrag hålls av biskop Stephen Munga, från lutherska kyrkan i Tanzania. Han representerar därmed en systerkyrka inom Lutherska Världsförbundet. Hans rubrik på föredraget (=bloggrubriken) är identisk med huvudorden i Frimodig kyrkas valplattform 2017.

Stephen Munga, biskop i Nordöstra stiftet inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT). Han har doktorerat i teologi i Lund, där han även tjänstgjorde som präst under några år.

Han har ett stort engagemang för diakoni bland de svagaste i samhälle och emot s.k. ”land grabbing”, där den fattiga befolkningen berövas sin jord av stat eller privata bolag.

Som ni förstår talar han god svenska!

Biskop Stephen medverkar också vid kvällens panelsamtal i Sankt Laurentiikyrkan kl. 18.30. Samtalet leds av Göran Skytte. I panelen ingår bl.a. biskop Johan Tyrberg.

Vidare medverkar han i söndagens mässa i Domkyrkan.