Motion nr 8: Rättssäkerheten i domkapitlen

Kjell Petersson (FK) motionerar om domkapitlen.

Kjell ger i sin motivering en bakgrund till motionen. Domkapitlen genomför först utredning och utdömer därefter påföljd, i en och samma organisation. “Åklagare och domare” är samma personer!

Förslag till kyrkomötesbeslut:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att göra en översyn av bestämmelserna i kyrkoordningen 31 kap 12 § och 32 kap 12 §, samt 57 kap 1 § punkt 4 med syfte att öka rättssäkerheten vid granskning av hur präster och diakoner utövar sitt uppdrag och efterlever avgivna vigningslöften.

Hela motionen kan du läsa här.