Motion nr 18: Oberoende eller ömsesisdigt beroende – en kritisk studie av nationalkyrkan

Av Jan Erik Amilén 11 August 2016 om: Okategoriserade

Bertil Murray och Leif Nordlander, båda (FK), skriver i sin motion om relationen mellan kyrkor. Motionen hämtar näring ur Frimodig kyrkas resa till Etiopien och kontakterna med Mekane Yesus-kyrkan där. Dåvarande generalsekreteraren där (på 70-talet) Gudina Tumsa citeras:

Jesu Kristi kyrka är en och henne tillhör vi alla. Vår Herre är Kyrkans Huvud; alla som tror är delar av Kroppen. Resurser tillgängliga för vilken som helst enskild kyrka finns där för att användas av alla andra kyrkor, varhelst ett behov finns – vi är alla tjänare. Som jag ser det är vi ansvariga för hur resurserna används, i vilken form de än finns – ekonomiska eller personella.

De skilda delarna av den universella kyrkan bör vara ömsesidigt beroende (interdependent). Oberoende (independence) är ett legitimt nationellt politiskt syfte men kan aldrig bli ett acceptabelt teologiskt syfte för kyrkan.

Utifrån detta citat ges en spännande motivering som mynnar i tre förslag till beslut:

1.Uppdra åt Kyrkostyrelsen att allvarligt pröva hur Svenska kyrkan i sina beslutsstrukturer, sin finansiella och materiella förvaltning, sin teologiska bearbetning och sitt andliga liv ska gestalta det ömsesidiga beroende som bör synliggöras i relation till övriga lutherska kyrkor.

2.Uppdra åt Kyrkostyrelsen att allvarligt pröva hur Svenska kyrkan i sin beslutsstrukturer, sin finansiella och materiella förvaltning, sin teologiska bearbetning och sitt andliga liv ska gestalta ett ömsesidigt beroende i relation till den gemensamma kristenheten.

3.Uppdra åt Kyrkostyrelsen att i Lutherska Världsförbundet ta initiativ till att förbundet utvecklas till en mer förpliktigande gemenskap när det gäller såväl den andliga som den materiella förvaltningen.

Hela motionen kan du läsa här.