Motion 16: Inomkyrklig sammanhållning och anställningar

Av Jan Erik Amilén 14 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter skriver i år 50 motioner (av totalt 158) till kyrkomötet. Imponerande!

Dan Sarkar behandlar två ämnen i motion nr 36. Dels skillnader mellan församlingsnivån och de anställda i stiftskanslier och på nationell nivå, dels om fördelarna med tidsbegränsade anställningar.

Motionen kan du ladda ner genom att klicka här.

Ur texten:

De sönderslitande debatterna kring kyrkohandboken och kring Mitt Kors-kampanjen är två exempel på hur det ibland finns ett främlingskap mellan kyrkans olika nivåer.

 

Förslaget har tre punkter:

Kyrkomötet beslutar att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att

  • ta fram en teologisk mångfaldspolicy för anställningar på nationell nivå
  • se över vilka tjänster i Kyrkans hus som framöver bör vara tidsbegränsade anställningar
  • uppmana stiften att ta fram teologiska mångfaldspolicies för anställningar på stiftsnivå och se över vilka tjänster på stiftskanslierna som framöver bör vara tidsbegränsade.