Att tjäna Jesus i Tanzania

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Eftermiddagens seminarier är i tre olika lokaler i Lunds centrum: Domkyrkoforum, Filippi och EFS-kapellet. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

Anneth Munga leder seminariet “Att tjäna Jesus i Tanzania”. Plats och tid: Filippi kl. 14.25

Anneth Munga är präst och rektor för Sebastian Kolowa MemorialUniversity (SeKoMU). Hon växte upp i Tanzania hos en svensk missionär, Ulla Svensson från Tyringe, doktorerade i teologi (vid Lunds universitet) och har tjänstgjort som präst i Lund. Därefter återvände hon till Tanzania för att bygga upp ett universitet med inriktning på studenter med funktionshinder.

Anneth talar svenska (skånska med “hässleholmsdialekt”). Anneth är gift med biskop Stephen Munga som även medverkar i programmet under dagen. Paret Munga är även vänner till Göran Skytte som besökt och dokumenterat deras arbete och liv i Tanzania.