Motioner till kyrkomötet 2018

I vanlig god ordning har Frimodig kyrkas ledamöter i Kyrkomötet varit flitiga motionärer – i år också. Av totalt 95 motioner kommer 13 från Frimodig kyrka.

I kommande bloggposter görs dessa kända genom individuella presentationer. Där kan man också hitta, ladda ner och läsa motionerna i sin helhet.

Länk till Kyrkomötets sida: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/arenden-till-kyrkomotet-2018

Välsignelse över arbetet i Kyrkomötet 2018!