Motion 25: Fortsatt användning av 1986 års kyrkohandbok

Av Jan Erik Amilén 14 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas aktiva ledamöter har i år lämnat in 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Dag Sandahl (motion 57 i handlingarna till Kyrkomötet) menar:

Det finns församlingar som utan vidare skull förklara, att behovet av en ny kyrkohandbok inte är ett prioriterat önskemål.

Motionen i sin helhet läser du om du klickar här.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att 1986 års kyrkohandbok fortsatt får användas.