Motion 21: Donationsmedel enligt K3

Frimodig kyrkas aktiva ledamöter i Kyrkomötet lämnar i år in 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Leif Nordlander motionerar om donationsmedel (nr 49). Laddas ner här.

Ur texten:

Naturligtvis ska “villkorade medel” som donationer numera kallas användas och ha ett rimligt syfte och inte bli någon sorts lokal sparklubb. Men därifrån till att säga att de villkorade medlem måste användas inom 3-5 år är att säga till presumtiva donatorer: “Svenska kyrkan behöver inte din pengar”. Det ser alla det orimliga i.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att

  1. se över regelverket för K3 med särskild hänsyn till “villkorade bidrag” (donerade medel)
  2. ge kyrkostyrelsen i uppdrag att ge nya riktlinjer anpassade till Svenska kyrkans församlingars lokala verksamhet avseende “villkorade medel” (donerade medel) så att medlen kan användas över tid och inte begränsas på det sätt som nu rekommenderas.