“Kamrat: pingstpastorns” – guide till Kyrkovalet 2017

PO Flodström (tidigare ledamot för ViSK i kyrkomötet) har, på vår förfrågan, gjort en bedömning utifrån sitt eget perspektiv på Frimodig kyrka (och de andra nomineringsgrupperna).
Du kan hämta och läsa hela analysen här.

Vi tror att PO har något viktigt att säga oss i Frimodig kyrka (och kanske andra?), och väljer därför att ge mycket publicitet. Kanske finns det andra funderingar kring hans text, och då går det utmärkt att kommentera under posten på Facebook och Twitter. Dit länkas bloggen.

 

Avsnittet om Frimodig kyrka

Läs vad Frimodig kyrka vill (Länk till Svenska kyrkans enkät, finns på Svenska kyrkans hemsida. Klicka här eller t.v. på raden.)

Allmänt: Frimodig Kyrka är de troendes gemenskap, de företräder en klassisk bekännelsekristen konservativ uppfattning inom Svenska Kyrkan och är från början en utbrytargrupp ur PoSK som ansåg att dessa som grupp var för luddiga i frågan om kvinnliga präster och i äktenskapsfrågan. Denna grupp har i den allmänna debatten blivit utmålad som svartrockar, kvinnopräst- och böghatare. Vilket ur ett KM-perspektiv delvis är felaktigt. Det är korrekt att de i likhet med FiSK, ÖKA och ViSK är motståndare till samvetsfriheten och erkänner enbart den sakramentala äktenskapssynen vilket rent ontologiskt enbart medger föreningen en kvinna, en man. Men i frågan om kvinnliga präster så har dom de senaste åren närmat sig en mer pragmatisk hållning där de vill se en försoning i ämbetsfrågan där båda uppfattningarna kan leva sida vid sida i harmoni.

Positivt: FK är den grupp som allra tydligast tar spjärn mot Bibeln i sina pläderingar i plenum. De hänger sig åt ett bönespråk och teologisk retorik som alla inom den evangelikala och pentekostala världen känner sig hemma i. För mig som frikyrklig har gemenskapen med dess företrädare under luncher, middagar och barhäng alltid fungerat som en positiv motvikt till den annars politiserade och liberalteologiska värld som Kyrkomötet tyvärr oftast uppfattas som, av en frikyrkokille som mig. Huvuddraget hos dem att eventuella meningsskiljaktigheter jag haft med deras ledamöter börjar och slutar i skriften. De är helt enkelt en grupp av läsare vars kyrkopolitik präglas av exegetik istället för aisegetik.

Negativt: Som jag nämnde inledningsvis så förkastar FK den reformerta äktenskapssyn som råder inom frikyrkan, samtidigt som de driver en försoningslinje i ämbetssynen som i praktiken kan komma skapa onödiga motsättningar inom Kyrkan i det fall deras förslag får genomslag. Oavsett hur du ser på enkönade äktenskap, så är detta ändå saker värda att reflektera över ett extra varv i det fall du känner dig manad att lägga din röst på Frimodig Kyrka. Dom är troligtvis det självklara valet för dig som är bekännelsekristen med frikyrkobakgrund, men du bör ha med dig att de bär en ämbetssyn som ligger långt från den baptistiska traditionen.

Bibelsyn: Konservativ (fundamentalistisk) – Evangelikal
Frälsningssyn: Exklusivistisk – Inklusivistisk
Jesussyn: Partikularistisk
Kandidater jag personligen kan gå i god för:
Bertil Murray, varm och pragmatisk stiftsadjunkt emeritus från Uppsala som med ödmjukhet och skärpa alltid står upp för traditionell kristendom i KM utan att någonsin bli plump eller onödigt konfrontativ mot andra fromhetsinriktningar.
Berit Simonsson, OAS-inspiratören som med sitt frikyrkliga tilltal torde vara dem flesta pingstvänners första-hands-val. Ha dock i åtanke att hon underkänner kvinnliga pastorer.
Dan Sarkar, retoriskt skicklig och patos-orienterad KM-ledamot som med humor och fördragsamhet står upp för klassisk kristendom utan att alienera ledamöter från andra nomineringsgrupper.
Evelina Johansson, ung präst från Västerås med ett hjärta för missionen och den traditionella kristendomen. En röst på henne innebär att du är garanterad en FK-kandidat som står upp för kvinnliga ämbetsbärare.
W.W.J.D.-faktor:
-> Han predikade alltid Bibelns ord, även då det upprörde de styrande i församlingen
-> Han gillade att gå omkring i klänning, precis som ledamöterna i Frimodig Kyrka
-> Han instiftade nattvarden, FK gillar att fira nattvard lite oftare än oss andra
Under min tid som ordförande för Studentkåren på Örebro Teologiska Högskola intervjuade jag och min vice ordförande Simon Alander Bertil och Berit till vår youtube serie På tal om: Gud? Titta gärna själv för att bilda dig en egen uppfattning om dessa kandidater:
Kommentar (Jan Erik, 170905):
Citat från ovan:
Men i frågan om kvinnliga präster så har dom de senaste åren närmat sig en mer pragmatisk hållning där de vill se en försoning i ämbetsfrågan där båda uppfattningarna kan leva sida vid sida i harmoni.
Detta är säkert en missuppfattning. Precis så har vi nämligen uttryckt oss om ämbetsfrågan sedan Frimodig kyrka bildades.
Inom Frimodig kyrka ryms såväl kvinnliga präster som kvinnoprästmotståndare. Många uppfattar gemenskapen okomplicerad trots detta. Frimodig kyrka vill gärna hoppas att det goda exemplet ska visa på att en försoning skulle kunna vara möjlig inom Svenska kyrkan, med respekt för olika ämbetssyn. Den respekten saknas idag.