Motion 48: Utred Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Till höstens Kyrkomötet bidrar Frimodig kyrkas ledamöter med 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Dag Sandahl föreslår att Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att teologiskt och rättsligt utreda principfrågorna om Svenska kyrkan som arbetsgivare.

Läs hela motion (nr 104) genom att klicka här.

Brödtexten till motionen innehåller sälta! Som så ofta! Exempel:

S:t Paulus markerar sitt ekonomiska oberoende och sin frihet. Se Apg.20:33-34 och 1 Kor. 9:18.

Med den organisation och den lönepolicy Svenska kyrkan fått är vi långt ifrån apostelns livssyn.