Motion 47: Ordning för vigsel

Till årets Kyrkomöte lämnar Frimodig kyrkas ledamöter 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Dag Sandahl (i motion nr 103) lämnar fyra förslag för ordningen för vigsel. Du kan läsa motionen i sin helhet genom att klicka här.

Förslag:
Kyrkomötet beslutar att

  1. lovprisningen inte ska vara fakultativ
  2. lovprisningens andra sats ska lyda: ”Underbart har du skapat man och kvinna”
  3. vid Tillkännagivandet utgår meningen: ”Era löften om ömsesidig kärlek och trohet påminner om Guds omsorg och kärlekens gåva”
  4. förbönen ska uttrycka att man och kvinna förenats i äktenskapet