Motion 46: Prefation på Mariadag

Frimodig kyrkas ledamöter presterar i år hela 50 motioner till Kyrkomötet (av totalt 158). Imponerande!

Fredrik Sidenvall föreslår en omformulering av bön att användas på Mariadagar under kyrkoåret. Motionen kan du ladda ner här.

Ur texten:

En ny prefation har formulerats med syfte att användas på Mariadagar, ett helt legitimt sätt för kyrkan att uppmärksamma vad Gud utför i och genom kvinnan. Dock är det svårt att förstå hur de som vakar över ett inklusivt språk har kunnat gå med på formuleringen, där det står:

“Du möter oss i din Son, född av Maria”

 

Nytt förslag:

Kyrkomötet beslutar att bönen på Mariadag formuleras:

“Du möter oss i din och Marias Son”