Motion 45: Framställningen av Gud i inledningsorden, enligt förslag ill Kyrkohandbok för Svenska kyrkan

Av Jan Erik Amilén 15 August 2017 om: Okategoriserade

I år motionerar Frimodig kyrkas ledamöter hela 50 gånger (av totalt 158 motioner till årets Kyrkomöte). Imponerande!

Fredrik Sidenvall lämnar en motion (nr 97) där han fortsatt vill se inledningsorden i mässa eller gudstjänst utformade efter 1986 års Kyrkohandbok.

Ur textens avslutning:

Tendensen i det nya materialet i inledningsorden är tydlig. Här talar en kyrka som tackar nej när den Evige och Helige Gud träder oss till mötes ur det fördolda och gör sig känd för oss som Jesu Kristi Fader, som genom den Helige Ande vill att vi ska lära känna honom som Abba, vår käre far. Istället för den befrielse och växtkraft som föds ur den trygga anknytningen och den innerlighet  som en sådan relation kan präglas av, för oss kyrkohandbokens texter ut mot den kyligt okände och det opersonligt oförtrogna. Det enda som sticker ut är en tendens till panteism där Gud knyts till, eller möjligen identifieras med, naturfenomen och samhällsfenomen, som en del människor och politiska ideologier kan gilla. Det är tjäle i kyrkans örtagård. Om kommittén på allvar har syftat till att “bärande kristna föreställningar…inte förändras” så är resultatet inte lyckat.

Motionen kan du ladda ner här.