Motion 44: Nattvardsbönerna

Av Jan Erik Amilén 15 August 2017 om: Okategoriserade

Hela 50 motioner (av Kyrkomötets totalt 158) kommer i år från Frimodig kyrkas ledamöter. Imponerande!

Fredrik Sidenvall skriver i motion nr 96 (Kyrkomötets numrering) om nattvarden, ur lutherskt perspektiv. Motionen ges med en utvecklad motivering, med teologiskt djup.

Du kan ladda ner hela motionen om du klickar här.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar

  • att handbokens förslag till nattvardsböner skall utformas så, att den lutherska insikten om att i nattvarden, “i, med och under bröds och vins gestalt”, kommunikanterna får del av Kristi kropp och blod, kommer till uttryck tydligt, om än på olika sätt.
  • att bruket av epikles över element inte framställs som regel utan so undantag, i enlighet med luthersk lära och svenska kyrkans lärotradition.
  • att framställningen av Gud som vår moder i nattvardsbön 6 utgår ur förslaget.