Motion 49: Sanctus / Helig, text

Frimodig kyrkas ledamöter lämnar i år 50 motioner (av totalt 158) till höstens Kyrkomöte. Imponerande!

Bertil Murray föreslår kyrkomötet besluta om textförändringar i förslaget till ny handbok, förändringar som är enkla att åstadkomma i relation till medodin.

Du kan ladda ner motionen (nr 154) genom att klicka här.

Förändring nr 1 i ”Helig 2” i förslaget till kyrkohandbok:

Förslaget till ny handbok: Herre Gud allsmäktig
Bertil Murray föreslår nuvarande formulering oförändrad: Herre Gud Sebaot

Förändring nr 2 i ”Helig 2” i förslaget till kyrkohandbok:

Förslaget till ny handbok: Ära åt Gud i höjden
Bertil Murray föreslår det vedertagna: Hosianna i höjden