Motion 2: Möjligheten till fortsatt liturgiskt skapande

Av Jan Erik Amilén 12 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter skriver i år 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Nr 5 (Kyrkokansliets numrering) år en motion av Bertil Murray. “Möjligheten till fortsatt liturgiskt skapande” kan du läsa i sin helhet genom att klicka här.

Förslag till kyrkomötet:

  1. Kyrkomötet beslutar att vad gäller de musikaliska partierna i den nya kyrkohandboken för församlingens gudstjänster tillåta fortsatt nyskapande till de texter som återfinns i Serie A.
  2. Kyrkomötet beslutar att som alternativa texter för ny tonsättning, där detta är musikaliskt motiverat, även medge översättningar av serie A till andra språk, för bruk i församlingens gudstjänster.