Motion 1: Kyrkomusikernas inflytande över den liturgiska musiken

Frimodig kyrkas ledamöter skriver i år 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Nr 4 i kyrkomötets ordningsnummer är en motion av Bertil Murray. ”Kyrkomusikernas inflytande över den liturgiska musiken” kan du läsa i sin helhet här.

Ur texten:

I december 2016 skrev ca 600 verksamma kyrkomusiker på en namninsamling. Att anta ett handboksförslag som närmare 25 % av kyrkomusikerkåren förhåller sig kritiska till kommer att medföra ett antal frågor om arbetsmiljön för kyrkomusikerna framöver.

Förslag till kyrkomötesbeslut:

  1. Kyrkomötet beslutar att, med hänsyn till den omfattande kritik som från kyrkomusikaliskt håll riktats mot handboksförslaget, göra en ytterligare bearbetning av de musikaliska partierna innan dessa slutgiltigt fastställts.
  2. Kyrkomötet beslutar att för den liturgiska musiken införa i Kyrkoordningen motsvarande regelverk som vad som gäller för psalmvalet.