50 motioner 2017

Av Jan Erik Amilén 15 August 2017 om: Okategoriserade

Med ambitionen att göra Frimodig kyrkas arbete känt och uppskattat har samtliga årets motioner till Kyrkomötet sammanfattats härpå bloggen, samt länkats till Facebook och Twitter.

Som läsare finner du vissa mer intressanta än andra. Stort och smått blandas. Där du känner sympati ber vi dig dela din läsning vidare, på sociala medier eller på länkat annat sätt.

På främst Facebook får gärna ett kommentarsflöde byggas upp. I det goda samtalet hörs såväl “hejarop” som invändningar.

Riksstyrelsen i Frimodig kyrka har vid sitt sammanträde 14 augusti med stor tacksamhet noterat våra företrädares stora aktivitet och engagemang.
Välsignelse över er i Kyrkomötet och våra andra representanter i olika organ.

För styrelsen // Jan Erik Amilén, ordförande