Motion 3: Kyrkåret försvinner

Av Jan Erik Amilén 12 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter skriver i år 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Motion nr 6, enl. kyrkokansliets numrering, har skrivits av Bertil Murray. “Kyrkoåret försvinner” kan laddas ner här.

Ur texten:

I 2017 årsförslag har man ställt upp moment för moment i Musik A […] medan de nya musikserierna B-E inte har några alternativ alls för de olika kyrkoårstiderna […]. Detta gör det möjligt för församlingar i Svenska kyrkan att helt radera ut begreppet kyrkoår.

Förslag:

  1. Kyrkomötet beslutar att till handboken foga fler musikalternativ och kyrkoårsanpassade musikserier.
  2. Kyrkomötet beslutar förändra uppställningen av musikserierna så att musiken för varje kyrkoårstid hålls samman.
  3. Kyrkomötet beslutar att avvakta med fastställandet av handboken till dess att en bearbetning skett så att kyrkoårets karaktär tydligare framträder i gudstjänstens ordinarium, särskilt i de delar som rör musiken.