Kyrkorelationer – trons utblick

Vi har all anledning att umgås med kristna ”systerkyrkor”, som de i Lutherska Världsförbundet och Borgågemenskapen, och där söka goda relationer. Svenska kyrkan som en brobyggarkyrka är något att sträva efter.

**

Globalt växer den kristna kyrkan. Samtidigt brottas Svenska kyrkan med vikande medlemstal. Sverige behöver fler levande och växande församlingar.

Svenska kyrkan måste lära sig mer om varför många kyrkor i världen, inte minst i den lutherska gemenskapen, växer och drar till sig både unga och äldre så att de kommer till tro på evangeliet. Frimodig kyrka menar att Svenska kyrkan behöver ha ett utökat och strukturerat utbyte med avsikt att ta tillvara erfarenheter från dessa kyrkor.

Vi måste som kristna ta Jesu egen bön, om att vi skall bli ett, på allvar. Det innebär att vi som kyrka bör bedriva en ansvarstagande ekumenik. Frimodig kyrka vill återupprätta Svenska kyrkan till den brobyggarkyrka hon en gång varit, och har i sitt arv sedan Nathan Söderbloms dagar.

I samtalen mellan den romersk-katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet har Svenska kyrkan gått in under förpliktelser att börja i enhetens perspektiv och inte i splittringens. Detta bör vara vägledande också i relation till de inomkyrkliga fromhetsinriktningarna och väckelserörelserna, så att dessa tas tillvara såsom en värdefull resurs i kyrkans liv.