Försoning i ämbetsfrågan

Bland annat frågan om kvinnliga präster och s.k. kvinnoprästmotståndare. Båda “sorterna” finns i Frimodig kyrka, och uppträder respektfullt mot varandra! Detta är dock ett svårt ämne att samtala om i Svenska kyrkan. Kanske kan de fem imperativen för samtal mellan kyrkorna (se nedan) vara en god kompass på vägen mot försoning? Det vill vi tro!

**

Svenska kyrkan är djupt splittrad av ämbetsfrågan. Många, både inom och utom kyrkan, upplever den som en av de mest förödande motsättningarna i den svenska kristenhetens historia. En följd av konflikten har blivit en rädslans kultur, där många har starka åsikter men där det finns få forum där det är möjligt att med ömsesidig respekt diskutera sakfrågan. Frimodig kyrka menar att mer arbete skall läggas på att finna konstruktiva lösningar som värnar om alla inblandade. Frimodig kyrka vill därför att kyrkan aktivt och intensivt skall arbeta för försoning i ämbetsfrågan. Personer med olika hållning i sakfrågan skall behandlas lika vid t.ex. tjänstetillsättningar.

Frimodig kyrka vill medverka till att de fem ekumeniska imperativen som Lutherska Världsförbundet och Katolska kyrkan enats om ska prägla relationerna även inom Svenska kyrkan.

De fem ekumeniska imperativen handlar om att vi bör

  • börja i enhetens perspektiv och inte i splittringens,
  • låta oss själva förändras,
  • söka synlig enhet,
  • gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet,
  • vittna tillsammans om Guds barmhärtighet.