Om indirekta val

Frimodig kyrka vill hävda att det finns starka skäl att genomföra direktval till kyrkofullmäktige och indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Vi har 2020 tagit fram en ny folder i detta ämne. Beställ under ”Trycksaker” eller läs den genom att klicka här.

Till underlaget finns en lite mer omfattande utredning som du kan ladda ner genom att klicka här.