Välkommen till årsmötets offentliga program den 25 april

Välkommen till den offentliga delen av riksårsmötet, lördagen den 25 april 2015 kl 13.00 – 16.00. Lokal: ”Sparven”, Kungsfågelgatan 10 B, Västerås

Alla intresserade, oberoende av medlemskap i Frimodig kyrka, är välkomna till programmet på eftermiddagen, från kl 13 och framåt.  Ladda ner årsmötets hela program här.

Frimodig kyrka fick vid Kyrkomötet 2014 bifall till en motion om församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande. Vi kommer att få möta församlingsarbete i en storstadsförsamling och i en landsbygdsförsamling.  Motionen till kyrkomötet är bakgrunden till att vi valt detta tema i år:

Nya svenskar – en tillgång i Sverige och i kyrkan

13.00 – 13.15 Inledning. Medverkan av Dag Sandahl, som lagt en motion till Kyrkomötet om ”Församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande”.

13.15 – 14.00 ”Med världen på vår tröskel”. Medarbetare från Björketorps församling berättar om sitt flyktingarbete. Föredrag av Björn Fyrlund, TD, komminister, och Maria Berggren, diakon, båda från församlingen.

14.00 – 14.40 Workshop, kaffe under arbetet.

14.45 – 15.20 ”Att finna Jesus i Sverige”. Vittnesbörd av Annahita Parsán, präst i Hammarbykyrkan, en persisk EFS-församling som växer i Stockholmsområdet.

Frågestund och redovisning av workshop.

15.45 – 16.00 Andakt, Representant från Västerås stiftsavdelning

Varmt välkomna!

Falkenberg den 8 april 2015
Jan Erik Amilén, ordförande