115 miljoner de senast fem åren

Av Jan Erik Amilén 26 November 2014 om: Okategoriserade

Dagens Nyheter, DN, har de senaste dagarna startat en pågående granskning av Svenska kyrkan och tar som en utgångspunkt de allt vanligare avgångsvederlagen. DN:s artikel påstår att det handlar om över 100.000.000 kr bara de senaste fem åren. Det är mycket pengar!! Ett antal exempel lyfts fram, bl.a. Gnosjö församling som på kort tid köpt ut tre olika präster. Måste det vara prästerna det är fel på? Eller kan det finnas en annan rimligare förklaring? Läs DN:s artikel här.

Ärkebiskop Antje Jackelén intervjuas i DN om arbetsmiljön och situationen i Svenska kyrkan den 25/11. Ur intervjun citeras:

Hur är din bild av arbetsmiljön i Svenska kyrkan?

– Vi har många arbetsplatser där det är bra. Men vi har också arbetsplatser där det är dåligt. Då är det tyvärr många gånger riktigt, riktigt dåligt.

DN:s artikelserie ger Elisabeth Sandlund ämne till sin ledare i tidningen Dagen. Rubriken låter: Systemfel bakom utköpsepidemin. Här uttrycks i klartext:

Nuvarande och tidigare anställda vittnar om utfrysning och mobbning, nedtystning av befogad kritik, larmsignaler som klingar ohörda och existensen av svarta listor som gör det omöjligt att få nytt jobb för den som tvingats bort.

Sandlunds avslutande analys känns adekvat. Men det finns komplexa frågeställningar som kräver riktigt mycket arbete!

Vad kan kyrkan göra? Strukturen låter sig inte påverkas i första taget. Också attitydförändringar tar tid. Att satsa på utbildning i arbetsmiljöfrågor för både anställda och förtroendevalda är viktigt. Det framhåller helt riktigt ärkebiskopen i sina svar till DN.

Så långt så bra. Men Svenska kyrkan hade haft betydligt fastare mark att stå på om kyrkan själv gjort den analys som nu presenteras i braskande rubriker.

Krishanteringen skulle ha inletts långt tidigare. Och den kris som borde ha hanterats är inte att DN ringer utan att alldeles för många anställda mår dåligt och inte kommer till sin rätt.

Frågeställningarna kryper allt närmare sanningen när Kyrkans akademikerförbund skriver ett öppet brev till Ärkelbiskopen. Här uppmanas ++Antje att ta tag i problemet på nytt! KyrkA:s kanslichef Vibeke Hammarström skriver bl.a.:

”Det är viktigt att angripa orsakerna, inte bara symptomen. Ett utköp är symptom på att något inte har fungerat men felet kan inte enbart hänföras till den person som blir utköpt”.

Enligt Kyrkans akademikerförbund är bakgrunden till den dåliga arbetsmiljön i kyrkorna ofta konflikter mellan förtroendevalda och präster eller kyrkoherdar.

Nu har nog korken lämnat flaskan och den berömda ketchupeffekten börjat märkas. Prästerna som köps ut löper gatlopp i media, men när kommer kyrkorådsordföranden att möta samma öde?Mycket tyder på att det var ödesdigert att lägga arbetsgivaransvaret lokalt!

Är Ärkebiskopen beredd att försvara sina vigda präster? Hur ser den lösningen i så fall ut?

 

Tillägg 27/11: Frimodig kyrkas ledamöter i Kyrkomötet, Yngve Kalin och Dag Sandahl, tog redan upp frågan om utköp 2005 i en debattartikel i Hallands Nyheter, apropå ett ärende i Vessige. De båda följde sedan upp i Kyrkomötet 2007, dels i frågestunden och dels i behandlingen av ett betänkande. Dag Sandahl skriver på dagens blogg att han 2006, 2007 och 2008 i Kyrkomötet ställde s.k. enkla frågor. Frågeinstitutet är numera borttaget, men ämnet är värt att samtala en hel del om, mer än någonsin.