Öka antalet församlingskollekter (motion 37)

Av Jan Erik Amilén 28 August 2018 om: Okategoriserade

Berth Löndahl, Kjell O Lejon och Leif Nordlander (Frimodig kyrka alla tre) föreslår att antalet kollekter som får bestämmas lokalt ska ökas.

Förslaget blir då:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att se till att kollekterna omfördelas så att församlingarna själva har rätt att besluta över en större andel av kollekterna än i dag och därmed att endast en mindre andel beslutas på stifts- och riksnivå.

Klicka här för att ladda ner motionen.