Religionsdialog

Religionsdialog, med Jesu ord som bakgrund: “Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Nu är förföljda kristna ett debattämne inom Svenska kyrkan, tyvärr!, något som #mittkors-kampanjen visat. Det är våra systrar och bröder i tron som förföljs, torteras och dödas! Inte minst i Syrien-krigets fasor. Det måste vara självklart att stödja förföljda kristna!

**

Frimodig kyrka vill att Svenska kyrkan fortsätter bekänna Jesus som den enda vägen och den enda sanningen. Som en konsekvens av detta bör inte mångreligiösa gudstjänster firas i Svenska kyrkans lokaler eller med hennes personal inblandad.

Alla människor, oavsett religionstillhörighet, är skapade av Gud och lika mycket värda. Kyrkan har inget monopol på godheten utan ska där så är möjligt samverka med alla människor av god vilja. Religionsdialog kan därför vara ett värdefullt verktyg i arbetet för att främja förståelse mellan människor och kulturer. Respekt och tolerans mot den andres trosövertygelse är grundläggande. Samtidigt måste kyrkan alltid våga uttala ett tydligt stöd till förföljda kristna.