Martin Modéus ny biskop i Linköping

Av Anna Sophia Bonde 19 October 2010 om: Okategoriserade

Herre Jesus Kristus, du är din kyrkas Herde och huvud.
Stärk våra biskopar med kraften av din välsignelse, så att de sporrar oss genom sin iver, blir ett föredöme genom sitt liv, bär oss genom sin kärlek, stärker oss genom sitt tålamod, uppmuntrar oss genom den Helige Andes glädje, välsignar oss genom sina böner, visar vägen för oss genom sin undervisning och så renar oss till ett heligt folk som tillbeder Gud i ande och sanning. Ty du lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

(ur Oremus, den katolska bönboken)