Motion 20: Utredningen om begravningsväsendet

Frimodig kyrkas ledamöter är flitiga motionärer. Till årets kyrkomöte lämnas 50 motioner in (av totalt 158). Imponerande!

Dag Sandahl motionerar om begravningsväsendet (motion nr 41). Motionen kan du läsa genom att klicka här.

Ur texten:

Det skulle kunna tänkas att Svenska kyrkan fortsatt vill ta hand om begravningar och kyrkogårdar för sina medlemmar och hitta former för någon typ av begravningskonkordat med statsmakterna. Finns det något kyrkligt egenintresse att kunna erbjuda medlemmar gravplats i vigd jord (ofta nära sockenkyrkan) eller är det, om uttrycket tillåts, likgiltigt?

För att Svenska kyrkan inte plötsligt ska se sig försatt i ett helt nytt läge när det handlar om begravningsväsendet finns det all anledning att tillsätta en utredning som ger principiella teologiska, pastorala och juridiska perspektiv som blir till nytta oavsett hur ett framtida begravningsväsende kan komma att organiseras.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att kyrkostyrelsen tillsätter en utredning om begravningsväsendet.