Motion 19: Svenska kyrkans demokrati

Av Jan Erik Amilén 14 August 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrkas ledamöter är verkligen aktiva. Till årets Kyrkomöte har 50 motioner (av totalt 158) lämnats in. Imponerande!

Dan Sarkar motionerar om kyrkans demokratiska system. (Ett flertal andra motioner behandlar samma ämne om valsystemet.) Motionen (nr 39) kan du ladda ner genom att klicka här.

Ur texten:

Det nuvarande systemet med politiska partier som styr kyrkan är unikt i den fria världen. Alternativ finns det gott om – vi tillhör en världsvid kyrka som lokalt styrs på en mängd olika sätt. Det är dags att utreda hur den framtida demokratiska uppbyggnaden av Svenska kyrkan ska se ut så att de politiskt engagerades erfarenhet, kunskap och engagemang tas tillvara samtidigt som kyrkan slipper absurditeten i att politiska partier styr henne.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda hur Svenska kyrkans demokratiska organisation kan utformas istället för nuvarande system.