Replik till Bengt Olof Dike

Av Jan Erik Amilén 15 September 2017 om: Okategoriserade

Repliken är insänd till Kyrkans Tidning den 7 september kl. 12.51. Tyvärr togs den inte in i gårdagens KT. Frimodig kyrka kan bara beklaga detta.

Dikes debattartikel ”Tar Frimodig kyrkas ledning avstånd från anklagelserna?” KyT debatt 170907, kan hämtas genom att klicka här.

**

Här kommer det svar som skickats till Kyrkans Tidning:

Bengt Olof Dike önskar tydligen svar på om Frimodig kyrkas ledning tar avstånd från Göran Skyttes anklagelser.

Ur Dikes debattartikel, införd 170907: ”I en stor annonsbilaga i tidningen Världen idag påstår Frimodig kyrkas kandidat i Lunds stift till kyrkomötet, TV-kändisen Göran Skytte (fjärde platsen på listan), att förkunnelsen i Svenska kyrkan är uttunnad och ”att bibliskt-kristna värderingar har avskaffats”. Alltså är, enligt honom [påstår Dike], Svenska kyrka en kyrka utan Gud och Bibeln som ledstjärnor.”

Svar: Göran Skytte står fri i sitt ordval. Att han menar att Svenska kyrkan frångått, som han uppfattar det, traditionella värderingar är ju tydligt. Om Skytte uppfattar det så och om Dike då lyckas uppfatta detta som att Skytte skulle påstå att Svenska kyrkan är en kyrka utan Gud och Bibeln som ledstjärnor, ja, då kan jag bara beklaga att det är så svårt att erkänna andra åsiktsfrihet att Dike måste tillskriva Skytte något som inte alls uttrycks. Därav följer att jag ger Dike rätt att uttrycka sin egen uppfattning, samt att Frimodig kyrkas ledning inte alls har behov av att ta avstånd från Skyttes ”anklagelser”, eftersom Frimodig kyrka i detta fall inte överprövar våra kandidaters formuleringar.

Till svaret fogas iakttagelsen att Dike företräder POSK, en grupp med grundbudskapet att Svenska kyrkan inte ska ledas av riksdagspartierna. Men denna uppfattning delar inte Bengt Olof Dike. Att Skytte företräder Frimodig kyrka står helt klart. Men vilken grupp hör Dike till i hjärtat?

Jag ber inte POSK ta avstånd från Dike. Dikes åsikt ryms tydligen inom POSK. Så då konstaterar jag bara att man inte säkert vet vad man röstar på om man röstar på POSK.

Jan Erik Amilén. Ordförande för Frimodig kyrka