”Vi har gjort så gott vi kunnat!”

Valet är avslutat och vallokalerna har stängt. Nu återstår räknandet av röster under kvällen, så vi får fram ett preliminärt valresultat.

Redan nu, utan hänsyn till hur valet har gått, vill jag som ordförande rikta ett stort tack till alla våra sympatisörer, medlemmar och valarbetare i stort som smått! Vi har antagligen gjort mer och satsat mer än någonsin. Vi får säga att vi gjort så gott vi kunnat i år!

Mediebruset har till stor del handlat om S och SD, vilka båda utsett varandra till huvudmotståndare. Många journalister har valt att spegla kyrkovalet efter denna ”konflikt”, trots att detta är riksdagsparti mot riksdagsparti. Intressantare hade varit att spegla partipolitisk plattform mot partipolitiskt obundna nomineringsgrupper. Media ingår endast till en liten del i det vi kan påverka! Ett antal nomineringsgrupper har fått liten uppmärksamhet, eller nästan ingen alls. Till dem hör vi verkligen inte!

På många andra sätt har en ”JESUS-rörelse för 2000-talet” kunnat märkas. Frimodig kyrka har haft en strykande åtgång på valmateriel, vilket får tolkas som att det nått ut till många. Riktigt många! Tack till alla som spridit information, muntligt och genom trycksaker. Många valsedlar är utdelade. Genom att våra kandidater på många sätt är vår viktigaste ”reklam” vill jag tacka alla toppkandidater för att ni ställer upp i valet, och för de starka representanter för Jesus Kristus ni får vara när ni talar för att vi vill att Svenska kyrkan mer och mer skulle bli en ”frimodig och tydlig kyrka som vill sätta Jesus i centrum”.

Välsignelse över er alla!

Jan Erik Amilén
Ordförande Frimodig kyrka