Kyrkoval – ska vi bry oss?

Den titeln har en ledare i Karlskoga-kuriren idag. Där skriver Monica Sundberg att det är viktigt att behålla kyrkovalet för att

bevara folkkyrkan, att inte låta andra starka krafter ta över. De krafter som har motarbetat kvinnliga präster. De som nu inte vill öppna famnen, utan i stället stänga ute. De som säger nej till samkönade äktenskap.

Hon skriver också:

Ordet folkkyrka står för något viktigt. Att kyrkan ska vara en öppen famn för hela svenska folket, inte bara för de mest aktiva.
En bakgrund till att så många trots allt är kvar som medlemmar, är tradition, kulturarv och kyrkan som social institution. En gemensam mötesplats på många håll där både affär, post och bensinmack har försvunnit. På platser där församlingsarbetet fungerar väl, har kyrkan en viktig social funktion.
Då ska den också vara demokratiskt styrd. Det är grunden för folkkyrkan. Konstigare än så är det egentligen inte.

Det kan inte förnekas att kyrkan har en viktig social funktion, men är det kyrkans huvuduppgift? Ännu en gång har kyrkans huvuduppgift kollrats bort av vackra, politiskt tillrättalagda, fraser. Frimodig Kyrka skriver i vår valplattform i korthet

FRIMODIG KYRKA vill att Svenska kyrkan skall styras utan inblandning ifrån de politiska partierna för att kunna fatta oberoende beslut utifrån sin bekännelse.

Det är det det handlar om. Kyrkan måste inrikta sig på att ha Jesus och sin bekännelse i centrum. Allt gott som kyrkan gör, t.ex. att ha en viktig social funktion där posten och bensinmacken försvunnit, härrör från detta. Jesus sa: ”Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” (Matt 6:33). Det gäller för kyrkan också.