Kaoset totalt när Svenska kyrkan skall byta lära!

Av Jan-Anders Ekelund 26 August 2009 om: Äktenskapet, Frimodig Kyrka

Läronämndens yttrande offentliggjordes idag kring vigsel av enkönade par. Läronämnden måste yttra sig i alla lärofrågor, innan kyrkomötet kan fatta beslut. Alla 13 biskoparna ingår i nämnden plus ytterligare åtta ledamöter, varav flera av dessa är universitetsteologer.
Läronämnden är nästan alltid enig, ytterst sällan förekommer reservationer. Men nu har det hänt. Kaoset är totalt, nämndens yttrande om äktenskapsfrågan har antagits med tolv röster mot åtta, med sammanlagt fyra reservationer uppger Dagen. Det är inte konstigt, när kyrkan vill bryta mot Bibelns tydliga vägledning och mot det som Kyrkan i alla tider bekänt, så leder det ofrånkomligt till konflikt.

Frimodig kyrkas åsikt ligger fast. Kyrkostyrelsen måste dra tillbaka skrivelsen. Ärkebiskopen, de politiska partierna (exkl kr) och posk måste besinna sig i kyrkostyrelsen. Det totala kaoset kommer annars att inträda. Ifall kyrkomötet driver genom beslutet kommer vi att ha ett antal biskopar som inte fullt ut står för Svenska kyrkans bekännelse och lära. Vilka konsekvenser kommer det att få?

Elisabeth Sandlund delar vår hållning. Vrid klockan tillbaka uppmanar hon kyrkostyrelsen.

All heder åt de biskopar som tagit sitt biskopsämbete på allvar och står upp för Svenska kyrkans lära och inte går i politikernas ledband denna gång.
Kyrkans tidning skriver också.

Läs yttrandet och reservationerna här.

Läs min och Torbjörn Lindahls motion till kyrkomötet.

aktenskapet