Motion 5: Arvoden för kyrkligt förtroendevalda

Frimodig kyrkas ledamöter lämnar i år in 50 motioner (av totalt 158). Imponerande!

Motion nr 8 i kyrkomötets motionshandlingar är skriven av Bertil Murray, med rubriken ”Arvoden för kyrkligt förtroendevalda”. Motionen kan hämtas om du klickar här.

Ur motionen:

Att ställa sig till förfogande som förtroendevald i Svenska kyrkan innebär ibland att gå in i ett omfattande arbete och ansvarstagande. Det är naturligt att detta på något sätt kompenseras […]. Framför allt handlar det härvid om ersättning för de utlägg som var och en har i sitt uppdrag. Resor, kost och logi samt förlorad arbetsinkomst eller andra omkostnader behöver ersättas.

Men ska arvoden betalas ut?

Förslag till beslut:

  1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkomötets presidium att till kyrkomötet återkomma med förslag till en ordning där arvoden till kyrkligt förtroendevalda på nationell nivå ersätts med utbildning, kompetenshöjning och andra uttryck för uppskattning.
  2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att pröva och till kyrkomötet återkomma med förslag till hur en reglering kan införas där arvoden till kyrkligt förtroendevalda på stifts- och lokal nivå ersätts med utbildning, kompetenshöjning och andra uttryck för uppskattning.

Kommentar på bloggen:

Detta är en strategisk fråga! De som låter sig väljas där den ekonomiska ersättningen är en viktig faktor kommer att ersättas med valda om brinner för Svenska kyrkan, och av kärlek till Herren Jesus vill bidra med tid och engagemang. Kan detta möjligen leda till att riksdagspartierna då får svårare att rekrytera villiga kandidater?